Pavimentación en hormigón simple o armado, con cordón integral o con cordón cuneta preexistente, promoción entre vecinos de obras de pavimentación.